• loại shop

 • Tình trạng vật phẩm

Shop VIP

 • Tuyệt Phàm Liên (30 ngày)

  Cửu Âm Chân Kinh
  Tọa kỵ bá vương
  Vật phẩm: Không Khóa  
  Yêu cầu VIP: 4 -> 8
  Giới hạn mua: 1 lượt/ngày

  Tuyệt Phàm Liên (30 ngày)

  600

 • Túi Nội Công Giang Hồ - Tàn Quyển

  Cửu Âm Chân Kinh
  Túi nội công tàn quyển
  Vật phẩm: Khóa
  Yêu cầu VIP: 4 -> 8
  Giới hạn mua: 3 gói/ngày

  Túi Nội Công Giang Hồ - Tàn Quyển

  150

 • Gói VIP Cửu Âm

  Cửu Âm Chân Kinh
  Quà tuyệt bảo giá trị
  Vật phẩm: Khóa
  Yêu cầu VIP: 1 -> 8
  Giới hạn mua: 100 gói/ngày

   

  Gói VIP Cửu Âm

  30

 • Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

  Cửu Âm Chân Kinh
  Tăng 10.000 chuyển hóa
  Vật phẩm: Khóa 
  Yêu cầu VIP: 1 -> 8
  Giới hạn mua:10 viên/ngày

  Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

  30

 • Quà Cổ Phổ - Tàn Quyển

  Cửu Âm Chân Kinh
  Túi võ học cổ phổ
  Vật phẩm: Không Khóa
  Yêu cầu VIP: 7 -> 8
  Giới hạn mua: 1 gói/ngày

  Quà Cổ Phổ - Tàn Quyển

  300

SHOP GOSU chưa hỗ trợ giao diện mobile.
Quý khách vui lòng sử dụng trên máy tính.