Điểm lá là gì?

 • Khi nạp tiền vào hệ thống tài khoản GOSU, bạn sẽ được tặng điểm Lá tương ứng.

 • 10,000 VND = 1
 • Tham gia các hoạt động, sự kiện được tặng.

 • Sử dụng mua vật phẩm tại SHOP GOSU.

 • Xem chi tiết
 • Bách Niên Tuyết Liên Quả

  6

 • Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh

  Cửu Âm Chân Kinh
  Đổi boss Tung Hoành Tứ Hải 4
  Vật phẩm: Khóa
  Yêu cầu VIP: Không 
  Giới hạn mua: 5 lượt/ngày

  Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh

  21

 • Tử Thần Đan

  Cửu Âm Chân Kinh
  Tăng 100.000 chân khí
  Vật phẩm: Khóa
  Yêu cầu VIP: Không
  Giới hạn mua: 5 viên/ngày

  Tử Thần Đan

  3

 • Tuyệt Phàm Liên (30 ngày)

  Cửu Âm Chân Kinh
  Tọa kỵ bá vương
  Vật phẩm: Không Khóa  
  Yêu cầu VIP: 4 -> 8
  Giới hạn mua: 1 lượt/ngày

  Tuyệt Phàm Liên (30 ngày)

  600

 • Túi Nội Công Giang Hồ - Tàn Quyển

  Cửu Âm Chân Kinh
  Túi nội công tàn quyển
  Vật phẩm: Khóa
  Yêu cầu VIP: 4 -> 8
  Giới hạn mua: 3 gói/ngày

  Túi Nội Công Giang Hồ - Tàn Quyển

  150

Đang cập nhật

SHOP GOSU chưa hỗ trợ giao diện mobile.
Quý khách vui lòng sử dụng trên máy tính.